Nov2015

Towards a common EU energy policy? German and Polish debates

The recently proposed overarching concept of a European “Energy Union” stresses the importance of regional cooperation, as it has become clear that absent increased coordination and cross-border cooperation, more obstacles than synergies may emerge. Looking at Germany and Poland, this policy brief examines how discrepancies between European Union (EU) member states’ understanding and articulation of energy security impede the development of a common European energy policy.

Read More
Jun2017

Polish Environmental Movement

Why has the Polish government decided to give in to environmental protesters in the widely publicised case of the Rospuda River (2006-2007) but choses to ignore both EU pressure and domestic activism the ongoing protests against the logging of the Białowieża forest?

Read More
Apr2014

A Common Renewable Energy Policy in Europe?

Explaining the German-Polish Policy Non-Convergence

Read More
Feb2013

Polityka klimatyczna w Polsce

Polska gospodarka jest jednym z największych europejskich emitentów gazów cieplarnianych, również biorąc pod uwagę stosunek emisji C02 do produktu krajowego brutto. Polska emituje rocznie ok. 386 mln ton CO2, a w celu wytworzenia 1000 dolarów PKB – około 760 kg C02. Od 2002 roku emisje dwutlenku węgla wzrastały w Polsce średnio o 1,4%. Można by przypuszczać, że w związku z tym jednym z podstawowych celów strategii rozwoju gospodarczego kraju powinna być redukcja emisji C02, a więc aktywna i ambitna polityka klimatyczna. Okazuje się jednak, że polskie rządy niemal od początku dyskusji na temat konieczności i możliwości jej wdrażania widzą w niej przede wszystkim obciążenie i zagrożenie.

Read More